Wie helpt?

Als je in Nijmegen woont, en je hebt hulp, zorg of steun nodig, dan staan er verschillende organisaties voor je klaar. Dat heeft de gemeente zo geregeld. Bij deze organisaties werken mensen die je helpen een oplossing te vinden voor je probleem, of een antwoord op je vraag. Je vindt ze meestal in jouw eigen buurt. Of in ieder geval dichtbij, want ze zijn overal in de stad te vinden. 

Bij wie je terecht kunt, hangt af van je vraag en van wie je bent (je leeftijd en of je kinderen hebt of niet). Vraaghulp stelt de organisaties hier aan je voor. Je kunt zelf contact met ze opnemen. 

Organisaties die kunnen helpen

Buurtteams Jeugd en Gezin is er voor kinderen, jongeren én ouders van kinderen tot 18 jaar. Je kunt bij de Buurtteams Jeugd en Gezin terecht als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uitkomt. En als dat invloed heeft op jou of je gezin. Denk aan allerlei vragen over opvoeden of opgroeien, werk, school, kinderopvang, leven met een beperking, financiële problemen, relatieproblemen of een scheiding. 

Buurtteams Jeugd en Gezin

Buurtteams Volwassenen is er voor iedereen met een hulpvraag tussen de 18 en 65 jaar (zonder thuiswonende kinderen). Als je hulp nodig hebt, gaan we samen met jou aan de slag. Soms spelen er verschillende grote problemen naast en door elkaar. Bijvoorbeeld financiële problemen, relatieproblemen, gezondheids- en/of psychische problemen. Genoeg redenen waarom het even niet lekker loopt in je leven. Dan kun je terecht bij de Buurtteams Volwassenen. Samen vinden we een antwoord op jouw vraag. 

Buurtteams Volwassenen

De Ouderenadviseurs zijn er voor ouderen vanaf 65 jaar met vragen over het huishouden, hulp in het dagelijks leven, vervoer, eenzaamheid, mantelzorg, vrijetijdsbesteding of zelfstandig thuis blijven wonen. De ouderenadviseurs denken graag met je mee en helpen je verder. 

Ouderenadviseurs - Langer Thuis Nijmegen

Financieel Experts in de Wijk zijn er voor iedereen met geldvragen, geldzorgen of schulden. Maak je je zorgen over je geldzaken? Samen pakken we het aan. De financieel expert geeft advies wat er mogelijk is en wat past bij jouw situatie. Samen bepaal je hoe het verder gaat en welke hulp je krijgt. 

Financieel Experts in de Wijk

Wmo-consulenten van de gemeente zijn er voor jouw vragen over hulp bij het huishouden. Ook kun je er terecht als je hulpmiddelen nodig hebt voor in huis of om je te verplaatsen. Denk aan een rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing, traplift of vervoer. 

Wmo-consulenten - Gemeente Nijmegen

De Stip is het vertrouwde adres in de wijk voor informatie, advies en ontmoeting. Bijvoorbeeld als je de buurt wilt leren kennen, een leuke activiteit zoekt, of burenhulp nodig hebt. Of als je vrijwilligerswerk zoekt, of iets wilt organiseren. De Stip kan ook helpen bij het lezen van een brief, het invullen van een formulier of het aanvragen van een regeling.

Stip