Hoe werkt het?

Vraaghulp wijst je de weg naar de juiste organisatie die jou kan helpen. Op hun website lees je meer over wat ze doen. De eerste stap is altijd dat jij zelf contact opneemt. Soms kan jouw vraag via de telefoon of per mail worden beantwoord. Als meer nodig is, begint de hulp met een gesprek om kennis te maken.

Gesprek

Het gesprek gaat bijvoorbeeld over hoe je leven eruit ziet en wat je vragen zijn. Over of je jouw vraag of zorgen al langer hebt, wat je nodig hebt en hoe je geholpen wilt worden. We overleggen hoe en waar we dit gesprek houden.

Je mag altijd iemand die je goed kent en vertrouwt, vragen om erbij te zijn. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of begeleider. Heb je die niet, dan mag je ook vragen om een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat is iemand die met je meedenkt en geen partij kiest.

Hulp

We bekijken samen met jou hoe we je op weg kunnen helpen. Soms kun je zelf al verder met de hulp en adviezen. Soms heb je meer begeleiding van een medewerker nodig, zorg of hulpmiddelen. Als het nodig is, helpen we je om die hulp aan te vragen bij de gemeente.

Weet je nu al wat voor zorg je nodig hebt? Of waar jij en je gezinsleden hulp bij kunnen gebruiken? Dan kun je ook direct een persoonlijk plan of familiegroepsplan indienen. 

Belangrijk om te weten

Als je méér zorg nodig hebt dan onze Buurtteams, Ouderenadviseurs of Financieel experts kunnen geven, dan kun je daarvoor een aanvraag doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt van een andere zorgaanbieder of een hulpmiddel nodig hebt.

Die aanvraag gaat zo:

 1. Samen met het Buurtteam, de Ouderenadviseur of de Wmo-consulent stel je een onderzoeksverslag op. Daarin staat wat voor zorg je nodig hebt.
 2. Je kiest vervolgens hoe je deze zorg wilt krijgen:
  • via een zorgaanbieder met een contract bij de gemeente (dat heet zorg in natura)
  • je koopt het zelf in via een persoonsgebonden budget (pgb).
 3. Samen met het Buurtteam, de Ouderenadviseur of de Wmo-consulent stuur je een aanvraag in bij de gemeente, waarin staat wat je nodig hebt en of je kiest voor zorg in natura of voor een pgb.
 4. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een brief van de gemeente. Daarin staat welke hulp je krijgt en of je een eigen bijdrage moet betalen, of niet. Deze brief heet een beschikking
 5. Als je een Wmo-voorziening krijgt, betaal je een eigen bijdrage. Dit is een vast bedrag van € 19 per maand (2021). Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stuurt je de rekening voor deze eigen bijdrage.
 6. Het kan ook zijn dat je aanvraag niet wordt goedgekeurd. Dan ontvang je een afwijzingsbeschikking van de gemeente.
 7. Ben je het niet eens met de beschikking of de afwijzingsbeschikking? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente, nadat je de beschikking hebt ontvangen. Als het nodig is, dan nodigt de gemeente je uit om je bezwaar toe te lichten. De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit over je bezwaar.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner is iemand die tijdens alle gesprekken met bijvoorbeeld de Buurtteams en Ouderenadviseurs met je meedenkt, zonder partij te kiezen. Je kunt bij de volgende organisaties vragen om een onafhankelijk cliëntondersteuner: 

Elke organisatie gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Zo wordt alleen informatie gevraagd die nodig is voor de juiste hulp. Deze informatie wordt netjes bewaard en niet gedeeld met anderen, behalve als je daarvoor toestemming geeft. Ook als er gegevens nodig zijn van bijvoorbeeld je huisarts of een andere zorgverlener, kan dat alleen als je toestemming geeft om deze op te vragen.

Bespreek dit eerst met de medewerker waar je contact mee hebt. Kom je er niet uit, dan heeft iedere organisatie een eigen klachtenprocedure. Deze kun je vinden op de website van de organisatie. 

Ook kun je een melding doen bij het Regionaal Meldpunt Zorg. Het Regionaal Meldpunt Zorg is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van buurtteams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

Regionaal Meldpunt Zorg

 

Als je nu al weet wat voor zorg je nodig hebt, dan kun je daar zelf al een plan voor maken. Een plan voor één persoon (bijvoorbeeld voor een aanpassing in een woning), heet een persoonlijk plan, een plan voor een gezin heet een familiegroepsplan.

Wat staat er in het plan?

 • Jouw persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en eventueel jouw e-mailadres;
 • Waarom je hulp aanvraagt en waarvoor;
 • Wat je zelf kunt doen en wat je zelf kunt organiseren (of regelen);
 • Wat mensen in jouw omgeving kunnen doen, bijvoorbeeld familie;
 • Wat mantelzorger(s) aan ondersteuning nodig hebben, als die er zijn;
 • Of je ideeën hebt waardoor je beter zelfstandig kunt blijven wonen, als dat voor jou geldt. Dit kan bijvoorbeeld een idee zijn over hoe betrokken organisaties beter kunnen samenwerken.

Waar stuur je het heen?

Je stuurt je plan direct naar je Buurtteam of naar je Ouderenadviseur. Heb je nog geen contact met een Buurtteam, Ouderenadviseur of Wmo-consulent van de gemeente? Dan neem je eerst contact op om te vertellen dat je een plan hebt gemaakt. Stuur daarna binnen 7 dagen je plan op.